00 Copeland Road - Pine Mountain Valley, Georgia 31823