125+/- Acres Jugtown Road - Thomaston, Georgia 30286